Schrijf je in

Looking for a job? Start your day right at GOODMORNING and sign up right away

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hidden
Geboortedatum*
Adres*
  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat GOODMORNING BV met zetel in Etten Leur, deze gegevens nodig hebben voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk;
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door GOODMORNING BV te Etten-Leur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst;
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld;
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;
  • Ik verleen toestemming aan GOODMORNING BV om mijn gegevens maximaal 1 jaar te bewaren;
  • Ik heb het recht om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit kan per e-mail gericht aan info@goodmorning.eu of schriftelijk Etten-Leur, Postbus 639, 4870 VB Nederland
  • Mocht tijdens de selectie procedure blijken dat we geen gebruik zullen maken van uw inschrijving dan zullen uw gegevens binnen 1 jaar verwijderen uit onze database;
  • Ik geef toestemming aan GOODMORNING BV om mij per mail nieuwsbrieven en informatie over toekomstige vacatures te versturen;
  • De database met uw gegevens wordt beheerd door GOODMORNING BV gevestigd te Etten-Leur, Postbus 639, 4870 VB Nederland. E-mailadres: info@goodmorning.eu.

4879 AE, Etten Leur

088-500 88 55