250 nieuwe woonplekken voor arbeidsmigranten

Voor de komende jaren wordt voorzien dat het aantal arbeidsmigranten sterk toe zal nemen, maar met deze toename aan arbeidsmigranten wordt het huisvestingsprobleem vergroot. Daarom zetten ook wij ons in om hier oplossingen in te bieden. Dit doen we o.a. door een ongebruikt kantoorpand op bedrijventerrein Vosdonk om te bouwen tot woonplekken om in ieder geval 250 mensen een dak boven hun hoofd te bieden.

Meer weten over hoe het huisvestingsprobleem wordt aangepakt in de regio? In dit artikel lees je meer over de plannen om huisvesting voor arbeidsmigranten in West-Brabant te reguleren.