Werkgever login

Verhoging minimumloon 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon met 3,75% stijgen, waardoor het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder op € 13,27 per uur komt te liggen. Deze aanpassing is een gevolg van de halfjaarlijkse indexatie die meebeweegt met de cao-lonen.

Tevens wordt op dezelfde datum een belangrijke wijziging doorgevoerd: de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor verdwijnen de wettelijk vastgestelde minimum dag-, week- en maandlonen. In plaats daarvan komt er één uniform minimumuurloon waarop elke werknemer in Nederland recht heeft. Deze verandering zorgt ervoor dat alle minimumloonverdieners, ongeacht het aantal gewerkte uren, hetzelfde uurloon ontvangen. Dit betekent een einde aan de huidige ongelijkheid tussen bijvoorbeeld werknemers die 36 uur versus 40 uur per week werken.

Meer weten? Kijk op Rijksoverheid.nl voor aanvullende informatie.