GOODMORNING GOOD TO TAKE CARE

De juiste huisvesting, verloning en begeleiding zijn basisprincipes en zouden bij elk uitzendbureau vanzelfsprekend moeten zijn.

Onderstaand artikel maakt duidelijk dat dit zeker niet het geval is en dat er nog steeds uitzendorganisaties bestaan waar dit niet zo is.

Het kabinet treedt steeds harder op tegen het uitbuiten van arbeidsmigranten en roept een verplichte vergunning in het leven.

GOODMORNING vindt het van belang om goede woon- en werkomstandigheden te creëren en te behouden voor onze 2500 flexwerkers, daarom juichen wij dit initiatief alleen maar toe. GOODMORNING garandeert u dan ook deze zekerheden.

De mensen die in Nederland komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden net zoals u en ik. Samen houden we de Nederlandse economie draaiende zoals het hoort.

Lees hier het artikel op NU.nl.