Werkgever login

Verplichtingen verhuur arbeidsmigranten

Scheiding bed en baan nu wettelijk geregeld met nieuwe wet verhuurderschap

Per 1 juli is de scheiding van bed en baan wettelijk vastgelegd in de Wet goed verhuurderschap. Het doel van deze wet is het tegengaan van ongewenst gedrag van verhuurders, zoals te hoge borgsommen, oneerlijke servicekosten en discriminatie.

De handhaving van bestaande regels wordt vereenvoudigd door de Wet goed verhuurderschap. Huurders kunnen overtredingen melden bij gemeentelijke meldpunten, waarna de gemeente kan ingrijpen. Bij het aangaan van een huurovereenkomst moeten huurders op de hoogte worden gesteld van deze procedure. Gemeenten krijgen ook meer zeggenschap over woningonderhoud en huurprijzen.

Vanaf 1 juli 2023 geldt het principe van ‘scheiding van baan en bed’ voor huurovereenkomsten met arbeidsmigranten. Dit houdt in dat de huur- en arbeidsovereenkomst apart moeten worden opgesteld. Deze scheiding was eerder dit jaar al ingevoerd voor leden van de ABU, maar zij moeten nog steeds aan de informatieplicht voldoen.

Naast de scheiding van bed en baan, legt de nieuwe wet ook een informatieplicht op aan verhuurders en verhuurbemiddelaars. Zij moeten specifieke informatie schriftelijk verstrekken aan huurders, waaronder rechten en plichten, waarborgsom, contactgegevens, en betalingsverplichtingen.

De ABU heeft een model Huurovereenkomst ontwikkeld in elf talen om aan deze informatieplicht te voldoen. Verhuurders kunnen huurders een informatieblad verstrekken met het verzoek om te ondertekenen. Het model en de informatie zijn beschikbaar voor ABU-leden.

Met de implementatie van de Wet goed verhuurderschap worden misstanden aangepakt en huurders beter beschermd tegen onrechtmatige praktijken in de huursector.